Poletni Black Friday! Popusti do -80 %
Pomladanska razprodaja! Popusti do -80 %
Pakiranje s popustom

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

DaniDarx, s.r.o., matična številka podjetja: 24209139, s sedežem na naslovu Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praga 9, Češka republika, vpisana v poslovni register pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 188831, ki jo zastopa Ruslan Skopal, generalni direktor,

za prodajo blaga v spletni trgovini na spletni strani https://www.nedeto.si/ ali prek naše aplikacije.

1) KONTAKTNI IN BANČNI PODATKI

 1.1 Upravljavec e-trgovine:  

DaniDarx, s.r.o.,  

Sedež podjetja: Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praga 9  

ID: 24209139,   

TIN: CZ24209139  

vpisana v poslovni register, ki se vodi pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek C, vložek 188831 (v nadaljevanju "prodajalec" ali "mi")  

E-naslov: info@nedeto.si

1.2 Pritožbe in vračila:  

Naslov za pritožbo lahko izberete med naslednjimi možnostmi:       

1) Z dostavo na naslov:

Skladišče ILIRIJA - Packeta Adriatic d.o.o 906 706 15 Tržaška cesta 40 1000 Ljubljana ČernučeTa način prevoza je na stroške stranke.       

2) PODROČJE VELJAVNOSTI IN UPORABE SPLOŠNIH POGOJEV

 2.1 Izbira prava. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP) prodajalca v skladu s 1. odstavkom 1751. člena Zakona št. 89/2012 Z.z., civilni zakonik (v nadaljevanju: civilni zakonik), urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba), sklenjene med nami in potrošniki ali podjetniki (v nadaljevanju: kupec ali vi) prek naše spletne trgovine na https://www.nedeto.si/ ali naše aplikacije.      

2.2 Mednarodni element. V primeru obstoja mednarodnega elementa se strinjamo, da bo za pravno razmerje med nami veljalo pravo Češke republike, zlasti civilni zakonik. Vendar ta izbira prava v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja ("Rim I"), ne sme prikrajšati stranke za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe prava države njenega običajnega prebivališča v skladu s členom 6(2) Uredbe Rim I.      

2.3. E-trgovina. Spletno trgovino upravljamo na spletnem mestu na naslovu https://www.nedeto.si/ (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto) ali prek naše aplikacije.      

2.4 Kdo velja za potrošnika. Vsaka fizična oseba, ki z nami sklene kupoprodajno pogodbo ali kako drugače zakonito posluje s prodajalcem zunaj okvira svoje poslovne dejavnosti ali zunaj okvira samostojnega opravljanja svojega poklica (v nadaljevanju "potrošnik"), se šteje za potrošnika.      

2.5 Kdo velja za podjetnika. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba (npr. družba, zadruga, zavod), ki opravlja pridobitno dejavnost za svoj račun in na lastno odgovornost na podlagi obrtnega dovoljenja ali na kakršen koli drug način z namenom rednega opravljanja te dejavnosti z namenom ustvarjanja dobička (v nadaljevanju "podjetniška dejavnost"). Ta oseba v okviru svoje poslovne dejavnosti sklene kupoprodajno pogodbo s prodajalcem ali kako drugače pravno posluje s prodajalcem (v nadaljnjem besedilu: podjetnik). Upoštevamo načelo, da določbe teh splošnih pogojev poslovanja, ki veljajo za podjetnike, veljajo za stranko, ki navede svojo identifikacijsko številko ali številko DDV.      

2.6. Poznavanje in sprejemanje GTC. Z oddajo naročila (gumb "Naroči in plačaj") potrjujete, da ste prebrali splošne pogoje poslovanja, vključno z razkritji za stranke pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, in se izrecno strinjate z njimi v različici, veljavni in učinkoviti v času te potrditve.

3) OBVEŠČANJE STRANK PRED SKLENITVIJO KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1 Prodajalčeva pooblastila in nadzorni organi. Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni organ za izdajanje trgovinskih dovoljenj. Nadzor na področju varstva podatkov izvaja informacijski pooblaščenec. Tržni inšpektorat Republike Slovenije med drugim nadzira spoštovanje Zakona o varstvu potrošnikov na določenem področju.

3.2 Ilustrativnost fotografij blaga. Vse fotografije in prikazi blaga na spletnem mestu so namenjeni le ponazoritvi.      

3.3 Blago, cena, stroški. Blago, ki ga ponujamo na spletnem mestu ali v aplikaciji, in opis njegovih glavnih značilnosti je na voljo pri posameznem blagu. Cene vključujejo DDV in zakonsko določene stroške. Znesek stroškov pošiljanja in cena za posebno vrsto embalaže nista vključena. Ne zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov za telekomunikacijske storitve (npr. če nas pokličete na našo telefonsko številko, boste plačali le običajno tarifo za telefonske klice).      

3.4 Možnosti plačila in prevoza. Posebni pogoji za načine plačila in možnosti prevoza so podrobneje opisani med samim naročilom ter v poglavjih 7 in 9 teh splošnih pogojev poslovanja. Blago vam bomo dostavili s prevoznikom, ki ga izberete med ponujenimi možnostmi, lahko pa se odločite tudi za osebni prevzem med ponujenimi možnostmi.      

3.5 Vezava naročila. Z oddajo naročila s pritiskom na gumb "Naroči in plačaj" v naši spletni trgovini kupec oblikuje zavezujoče naročilo, ki ga zavezuje k plačilu. Stranka ima možnost pregledati in popraviti ali spremeniti svoje naročilo pred oddajo naročila, kot je podrobneje opisano v oddelku 6 teh splošnih pogojev poslovanja.      

3.6 Naročnikove pravice zaradi pomanjkljive izpolnitve. Pravice kupca iz naslova pomanjkljive izvedbe ali garancije in pogoji za njihovo uveljavljanje so opisani v poglavju 11 teh splošnih pogojev poslovanja ali v našem pritožbenem postopku. TU

4) OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV PRED SKLENITVIJO KUPOPRODAJNE POGODBE    

4.1 Pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe s kakršno koli nedvoumno izjavo, ki jo predloži podjetniku. Potrošnik ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga (razen če ni navedeno drugače) v 120 dneh, ki začnejo teči najkasneje:    

4.1.1 v primeru prodajne pogodbe od datuma prevzema blaga ali     

4.1.2 v primeru prodajne pogodbe z dobavo v več delih od datuma prevzema zadnje dobave blaga ali   

4.1.3 v primeru kupoprodajne pogodbe, katere predmet so redno ponavljajoče se dobave blaga, od datuma prevzema prve dobave blaga; 

ob zavedanju, da ima potrošnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe tudi pred iztekom časa, določenega v členih 4.1.1 do 4.1.3, tako da nas obvesti o svoji nameri odstopiti od kupoprodajne pogodbe z izpolnitvijo in pošiljanjem obrazca za odstop (najbolje skupaj z vrnjenim blagom) ali s pošiljanjem na naš e-poštni naslov info@nedeto.si.

4.2 Kadar ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Stranka nima pravice odstopiti od naslednjih pogodb:      

4.2.1 dobava blaga, ki je bilo prilagojeno ali izdelano na zahtevo stranke ali za stranko;      

4.2.2 ob dobavi blaga, katerega cena je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere nimamo vpliva in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku;      

4.2.3 pri dobavi hitro pokvarljivega blaga in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom;      

4.2.4 dobava blaga v zaprti embalaži, ki ga je stranka odstranila iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, kar velja tudi za avdio ali video posnetke in računalniške programe, če je stranka poškodovala njihovo originalno embalažo;      

4.2.5 na prevozu, na določen datum ali v določenem času;      

4.2.6 o zagotavljanju digitalne vsebine, razen če je bila dostavljena na otipljivem nosilcu in je bila dostavljena z vašim predhodnim izrecnim soglasjem pred iztekom odstopnega roka.      

4.3 Obveznosti potrošnika ob odstopu od kupoprodajne pogodbe. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, nam mora blago, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe, od katere je odstopil, poslati nazaj v 120 dneh od odstopa od kupoprodajne pogodbe. Kupec je dolžan poslati ali vrniti blago v celoti, tj. vključno z vsemi priloženimi dodatki, vso dokumentacijo, čisto, nepoškodovano, neoprano in po možnosti z originalno embalažo, v stanju in vrednosti, v kakršni ga je prejel. Upoštevajte, da se lahko vrednost blaga zmanjša, če odrežete oznake in etikete, ki so pritrjene na blago.

4.4 Vrnitev blaga na naš naslov. Blago lahko pošljete na naslov: Skladišče ILIRIJA - Packeta Adriatic d.o.o 906 706 15 Tržaška cesta 40 1000 Ljubljana Černuče. Če se odločite za ta način vračila blaga, ko odstopite od kupoprodajne pogodbe, stroške vračila blaga plačate sami.

4.5 Oslabitev blaga. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe ste odgovorni le za morebitno zmanjšanje vrednosti vrnjenega blaga ali vrnjenega blaga, do katerega je prišlo zaradi ravnanja z blagom na način, ki ni potreben za seznanitev z naravo, značilnostmi in funkcionalnostjo blaga. Če nam vrnete poškodovano ali nepopolno blago, bomo zahtevek za odškodnino pobotali z nakupno ceno, ki jo zahtevate nazaj. Vedno bomo ocenili konkreten primer, da bi določili stopnjo škode in amortizacije blaga ter določili ustrezno zmanjšano vrednost. O teh korakih vas bomo obvestili na zgoraj navedeni e-poštni naslov (po e-pošti) ali po telefonu.

4.6 Vračilo kupnine. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v odstopnem roku smo dolžni kupcu najkasneje v 120 dneh po odstopu od kupoprodajne pogodbe na bančni račun, ki ste ga navedli, vrniti ves denar, vključno s stroški prevoza blaga v višini, ki ustreza najcenejši vrsti prevoza, ki smo ga ponudili. Upoštevajte, da smo upravičeni do povračila denarja šele, ko od vas prejmemo vrnjeno blago.

4.7 Pritožbe. Pritožbe strank obravnavamo izvensodno prek e-pošte info@nedeto.si.

4.8 Izvensodno reševanje sporov. Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, tel.: +386012808700, e-pošta: gp.tirs@gov.si, je pristojen za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajne pogodbe po neuspešnem reševanju morebitnega spora med nami in vami. Za reševanje sporov med prodajalcem in stranko na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

4.9 Evropski potrošniški center Slovenija. Evropski potrošniški center Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, s sedežem na Kotnikovi 5, 1000 Ljubljana, spletni naslov: https://www.epc.si/pages/si/domov.php, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov.

4.10 Pregled. Mnenja lahko objavijo stranke, ki so potrdile, da so pri nas dejansko kupile blago. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.

4.11 Sortiranje blaga. Uporabljamo pravila za prikazovanje blaga glede na vaša želena merila izbire, o katerih si lahko več preberete na našem spletnem mestu.

4.12 Obvestilo o digitalni vsebini. Upoštevajte, da v primeru prodaje digitalne vsebine ne zagotavljamo posodobitev digitalne vsebine, ki jo kupite.

5) UPORABNIŠKI RAČUN IN DRUGI POGOJI ZA SPREJEM NAROČILA

5.1. Registracija. Na podlagi registracije stranke prek e-pošte in izbranega varnega gesla, opravljene na spletnem mestu trgovine, lahko stranka dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Uporabnik potrjuje, da se strinja s temi splošnimi pogoji in da je prebral Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov.      

5.2 Funkcije uporabniškega računa. V uporabniškem vmesniku ("Moj račun") lahko stranka naroča blago, spremlja zgodovino in podrobnosti svojih naročil, spremlja veljavne kupone za popust, registrira dobropise in spremlja stanje naročil itd. ("Uporabniški račun").

5.3 Obveznost zagotavljanja resničnih in pravilnih podatkov. Ob registraciji na spletnem mestu in pri naročanju blaga mora stranka navesti pravilne in resnične podatke. Stranka je dolžna posodobiti podatke v uporabniškem računu v primeru kakršne koli spremembe. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih stranka navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.      

5.4 Varnost uporabniškega računa. Dostop do uporabniškega računa mora biti zaščiten z uporabniškim imenom in močnim geslom. Stranka je dolžna ohraniti zaupnost podatkov, ki jih potrebuje za dostop do svojega uporabniškega računa. Stranka tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.       

5.5 Možnost preklica uporabniškega računa, če ga ne uporabljate. Uporabniški račun lahko prekličemo, zlasti če stranka svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot eno leto ali če stranka krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, kakor je bila spremenjena s temi splošnimi pogoji poslovanja.      

5.6 Potrebno vzdrževanje. Stranka se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja.      

6) NAROČILO IN SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE      

6.1 Cene blaga. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. To ne omejuje naše zmožnosti, da sklenemo kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.      

6.2 Sestavine nakupne cene. Skupaj z nakupno ceno je kupec dolžan plačati tudi vse stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga v dogovorjenem znesku, ter pristojbino za izbrani način plačila. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga. Pred zavezujočim zaključkom naročila bo kupec obveščen o končni ceni, vključno s stroški pakiranja in pošiljanja.      

6.3 Stroški pakiranja in drugih dodatnih storitev. Ne zaračunavamo vam običajnega stroška pakiranja. Vendar lahko med postopkom naročila za plačilo izberete eno od naših dodatnih storitev. To bodo darilni ovitki, anonimni ovitki, darilne kartice ali napitnina zavijalcu. Če v roku, ki ga zagotavljamo potrošnikom, odstopite od kupoprodajne pogodbe, bodo stroški dodatnih storitev, ki ste jih naročili, odšteti od kupnine. To so stroški, ki smo jih dejansko imeli na vašo zahtevo, zato jih nismo dolžni povrniti. To utemeljujemo s členom 1833 civilnega zakonika.      

6.4 Prevozni stroški. Naše spletno mesto ali aplikacija vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga. Višina stroškov pošiljanja je odvisna predvsem od izbranega prevoznika, načina prevoza in kraja dostave blaga (npr. Češka, Slovaška, Poljska itd.).      

6.5 Postopek naročanja. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine (blago "položi v košarico", izbere način plačila nakupne cene blaga, navede naslov za dostavo in druge potrebne kontaktne podatke, izbere želeni način dostave naročenega blaga in pridobi informacije o stroških, povezanih z dostavo ali izbrano embalažo blaga). To je zavezujoče naročilo za blago, ki je zavezujoče za plačilo (v nadaljnjem besedilu "naročilo"). Z oddajo naročila stranka potrdi, da se strinja s temi pogoji in da je prebrala našo politiko obdelave osebnih podatkov.      

6.6 Postopek pošiljanja naročila. Pred dokončanjem naročila lahko stranka preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesla v naročilo, vključno z možnostjo odkrivanja in popravljanja napak pri vnosu podatkov v naročilo. Naročilo pošljete s klikom na gumb "Naroči in plačaj" in postopek naročila je končan. Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Če med obdelavo naročila ugotovimo, da so bili uporabljeni očitno napačni ali nepopolni podatki, lahko naročilo zavrnemo in vas o tem obvestimo po e-pošti. Stranka je lahko odgovorna za škodo, povzročeno zaradi namerno napačnih ali nepravilnih podatkov.      

6.7 Značilnosti blaga. Kupec se mora pred izvedbo naročila seznaniti z značilnostmi, vrsto in priporočeno uporabo blaga. Z oddajo naročila stranka potrjuje, da je te informacije prebrala in razume.      

6.8 Dodatna potrditev naročila. Prodajalec ima pravico, da glede na naravo naročila (količina blaga, znesek kupnine, predvideni stroški dostave) od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu), prav tako pa ima pravico od kupca zahtevati, da navede pravilnost izbire velikosti blaga.

6.9 Trenutek sklenitve kupoprodajne pogodbe in potrditve naročila. Stranka, ki izpolni naročilo, bo od nas prejela samodejno potrditev, da je bilo naročilo dostavljeno na njen e-poštni naslov, ki ga je navedla v naročilu ali drugem našem obrazcu ("e-poštni naslov stranke"). Kupoprodajna pogodba je sklenjena v trenutku pritiska na gumb "Naroči in plačaj", o čemer je kupec obveščen s potrditvijo prejema naročila.      

6.10 Obveznosti prodajalca in kupca. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe se zavezujemo, da vam bomo kupljeno blago izročili in vam omogočili, da pridobite lastništvo nad blagom, vi pa se zavezujete, da boste blago sprejeli in nam plačali ceno blaga.      

6.11 Kopijo splošnih pogojev poslovanja in obrazca za odstop od pogodbe. Kupec bo prejel kopijo sklenjene kupoprodajne pogodbe na svoj e-poštni naslov, kot je spremenjen z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja. Kupec bo prejel tudi obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe.      

6.12 Komunikacijska sredstva na daljavo. Kupec se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev za komunikacijo na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), krije kupec in se ne razlikujejo od osnovne tarife.      

7) CENA BLAGA IN NAČIN PLAČILA

7.1 Cena. Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo DDV.       

7.2 Način plačila. Plačate nam lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dostavo blaga v skladu s prodajno pogodbo:      

A) spletna kreditna kartica,

B) Google Pay      

C) Apple Pay  

D) po povzetju pri izbranih prevoznikih.  

Način plačila za blago kupec izbere med postopkom naročila.      

7.3 Evidenca prodaje. Naša dolžnost je, da stranki izdamo potrdilo in prejeto prodajo prijavimo pri davčnih organih prek spleta.      

7.4 Kavcija na ceno blaga. Od stranke lahko zahtevamo polog ali drugo podobno plačilo.      

7.5 Popusti na ceno blaga. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih zagotavljamo strankam, ni mogoče kombinirati med seboj.      

7.6 Nerealne cene blaga. V primeru prikazane nerealne cene, npr. 0 EUR (nič evrov), ali prikazane zelo netržne cene, pri čemer se za netržno ceno šteje cena, ki je nižja od naše nabavne cene, si pridržujemo pravico, da ta artikel odstranimo iz naročila. O tem bo kupec obveščen na svoj e-poštni naslov.      

7.7 Oblika računa. Strinjamo se, da bodo računi poslani v elektronski obliki na strankin e-poštni naslov, naveden v naročilu.      

8) PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE      

8.1 Popolno plačilo kupnine. Za svoje stranke si pridržujemo lastništvo nad blagom, dokler kupnina ni v celoti plačana v skladu z ustrezno kupoprodajno pogodbo.      

8.2 Rezervacija za poslovne stranke. Pri poslovnih strankah obdržimo lastništvo nad blagom, dokler niso plačani vsi dolgovi do vas. Kupec mora z blagom, ki je predmet pridržka lastninske pravice, ravnati skrbno in ga na lastne stroške ustrezno zavarovati pred škodo v vrednosti novega blaga.      

9) DOSTAVO BLAGA, ŠKODO, POVZROČENO PRODAJALCU, IN KAKRŠNO KOLI ŠKODO, POVZROČENO MED PREVOZOM BLAGA

9.1 Prevoz, osebna zbirka. Po izbiri stranke se blago pošlje stranki prek prevoznika, ki ga stranka izbere med naročilom izmed možnosti, ki jih ponujamo, ali z osebnim prevzemom izmed možnosti, ki jih ponujamo.      

9.2 Čas dostave. Če je navedeno, da je blago na zalogi, se zavezujemo, da bomo blago dostavili v petih delovnih dneh po oddaji naročila. Čas dostave lahko kupec najde v razdelku "Dostava in plačilo". Včasih se lahko zgodi, da se izdelki z oznako "na zalogi" v kratkem času razprodajo. Če se zgodi, da je blago izčrpano in vam naročenega blaga ne moremo dostaviti v določenem roku, bomo stopili v stik z vami in se dogovorili o nadaljnjem ravnanju. Kljub dobavnemu roku se vedno trudimo, da naročilo pripravimo in dostavimo stranki čim prej.      

9.3 Prevzem blaga. Kadar blago stranki prepeljemo mi, nam je blago izročeno v trenutku, ko prevoznik izroči blago stranki na mestu izročitve (običajno so to prva vrata na mestu dostave, ki ga določi stranka). Nevarnost poškodb in naključnega poslabšanja kakovosti kupljenega blaga preide na kupca v trenutku, ko kupec prevzame blago. Če bi stranka prevzela blago od prevoznika, preide nevarnost naključnega uničenja in naključnega poslabšanja kupljenega blaga na stranko v trenutku, ko je lahko razpolagala z blagom, vendar ne pred navedenim rokom dobave. V primeru osebnega prevzema blaga s strani stranke se šteje, da je blago dobavljeno v trenutku, ko ga prevzame stranka ali druga oseba, ki jo določi stranka.      

9.4 Stroški posebnega načina prevoza. Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve stranke, nosi stranka tveganje in vse dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.      

9.5 Ponovna dobava in z njo povezani stroški. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, mora kupec plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.      

9.6 Škoda, ki bi prodajalcu lahko nastala, če ne bi prevzel blaga. Če kupec potrošnik ne prevzame blaga, ko mu ga dostavi prevoznik, in je blago naknadno vrnjeno prodajalcu, hkrati pa kupec potrošnik ne odstopi od kupoprodajne pogodbe v 14 dneh po neuspešni dostavi blaga, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati plačilo stroškov, ki jih je zaračunal prevoznik za dostavo blaga nazaj prodajalcu. Ta strošek predstavlja škodo prodajalcu, ki je nastala zaradi kršitve strankine pravne obveznosti v smislu člena 2913(1) civilnega zakonika.       

9.7 Neprevzem blaga v zvezi s podjetnikom. Če poslovna stranka ne prevzame blaga, ko ga dostavi prevoznik, in se blago nato vrne nam kot prodajalcu, smo upravičeni od poslovne stranke zahtevati stroške, ki jih je zaračunal prevoznik za dostavo blaga nazaj na naš naslov. Ti stroški predstavljajo škodo prodajalca, ki je nastala zaradi kršitve pravnih obveznosti stranke podjetnika v smislu člena 2913(1) civilnega zakonika.       

9.8 Možnost pobota. Zahtevek za plačilo stroškov skladiščenja blaga in zahtevek za nadomestilo škode zaradi kršitve zakonskih obveznosti kupca v skladu s tem delom splošnih pogojev poslovanja lahko enostransko pobotamo z zahtevkom kupca za vračilo kupnine v skladu s členom 2913 civilnega zakonika.      

9.9 Obveznosti kupca ob prejemu blaga. Kupec mora ob prejemu blaga preveriti njegovo kakovost in se prepričati o njegovih lastnostih (zlasti, ali je prejel pravo vrsto blaga, ali ima blago dogovorjeno kakovost, ali blago v embalaži vsebuje vse, kar bi v skladu z navodili moralo vsebovati). Če prevoznik vidno poškoduje pošiljko, je stranka dolžna, da pošiljke od prevoznika sploh ne prevzame. Ne odgovarjamo za škodo, ki jo povzroči prevoznik, ali za zamudo pri dostavi blaga, ne glede na razlog zamude.      

9.10 Pravice iz napak. Pravice strank v primeru uveljavljanja pravic iz naslova napak urejajo naš pritožbeni postopek in ustrezne določbe češke zakonodaje, zlasti civilnega zakonika.

10) ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

10.1 Potrošnik ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v 120 dneh po prejemu blaga. Potrošnikovo pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe ureja del 4 teh splošnih pogojev poslovanja.

10.2 Pravica do odstopa od pogodbe je na voljo samo potrošnikom. Poslovne stranke imajo pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, kot to dovoljuje ustrezna zakonodaja. Poslovna stranka nima pravice odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v 120 dneh po dobavi blaga, to pravico ima le potrošnik. Če nam poslovna stranka blago vrne in če za blago ne velja pravica do napake v skladu s civilnim zakonikom, smo upravičeni zaračunati stroške skladiščenja tega blaga v skladu s točkama 9.7 in 9.8 teh splošnih pogojev poslovanja, hkrati pa poslovno stranko pozovemo, naj blago prevzame nazaj.      

10.3 Postopek, ko zaloge ni več na zalogi. Upravičeni smo, da odstopimo od kupoprodajne pogodbe zaradi pomanjkanja blaga ali nerazpoložljivosti naročenega blaga. Poleg tega lahko odstopimo od kupoprodajne pogodbe, zlasti če kupec ni pravilno in pravočasno plačal kupnine ali če je zavrnil prevzem blaga.      

10,4 Darilo. Če je darilo kupcu podarjeno skupaj z blagom, je darilna pogodba med nami in kupcem sklenjena pod pogojem, da če kupec ali mi odstopimo od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa nam je dolžan vrniti darilo skupaj z blagom.      

11) PRAVICE IZ NEPRAVILNE IZPOLNITVE      

11.1 Sklicevanje na civilni zakonik. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve, urejajo ustrezne splošno zavezujoče pravne določbe (zlasti členi 1914 do 1925, členi 2099 do 2117 in členi 2161 do 2174 civilnega zakonika).      

11.2 Sklicevanje na pritožbeni postopek. Nadaljnje pravice in obveznosti strank v zvezi z našo odgovornostjo za napake na blagu so urejene v našem pritožbenem postopku.      

12) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

12.1 Politika obdelave osebnih podatkov. Zaščita osebnih podatkov naših strank nam je zelo pomembna. Pravila za ravnanje z osebnimi podatki in pravila za pošiljanje komercialnih sporočil so urejena v našem pravilniku o obdelavi osebnih podatkov.      

12.2 Komercialna sporočila. Na e-poštni naslov stranke pošiljamo komercialna sporočila strankam, ki ponujajo povezano blago ali storitve (komercialna sporočila strankam). E-poštni naslov je osebni podatek in se obdeluje v skladu z Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) za namene pošiljanja komercialnih sporočil na podlagi našega zakonitega interesa za promocijo naših podobnih izdelkov in storitev. Stranka se lahko kadar koli odjavi od prejemanja komercialnih sporočil.       

12.3 Piškotki. Uporabljamo tako imenovane piškotke, ki so lahko shranjeni v končni napravi (na podlagi soglasja ali zaradi zaščite naših zakonitih interesov). Stranke lahko nastavijo svoje želje neposredno na našem spletnem mestu, kjer lahko najdejo več informacij o uporabi piškotkov.      

13) KONČNE DOLOČBE, VKLJUČNO Z VELJAVNIM PRAVOM IN PRISTOJNOSTJO      

13.1 Zaveza k spoštovanju pravic potrošnikov. V primeru nenamernega nasprotja med določbami teh splošnih pogojev poslovanja in zakonskimi določbami o varstvu potrošnikov prevladajo te določbe, prodajalec pa se zavezuje, da jih bo upošteval.       

13.2 Neveljavne ali neučinkovite določbe Splošnih pogojev poslovanja. Če je ali postane katera koli določba VUT neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.      

13.3 Izključitev Dunajske konvencije. Pogodbenici se strinjata, da v skladu s členom 6 te konvencije izrecno izključujeta uporabo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ali Dunajska konvencija).      

13.4 Spori in pristojnost. Stranki se nadalje strinjata, da bodo za reševanje sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, kadar je prisoten mednarodni element, vedno pristojna sodišča Češke republike, ki so krajevno določena glede na naš registrirani sedež. To ne posega v pravice strank v skladu s posebno zakonodajo. Pogodbeni jezik je češčina.      

13.5 Arhiviranje kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajno pogodbo, kakor je bila spremenjena z OZ, arhiviramo v elektronski obliki in ni dostopna tretjim osebam.      

13.6 Če se dogovorimo o drugačnih pogojih za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Določbe splošnih pogojev poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev poslovanja, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Morebitna odstopanja v kupoprodajni pogodbi prevladajo nad določbami splošnih pogojev poslovanja.      

13.7 Potreba sprejetja splošnih pogojev poslovanja za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Sprejetje teh splošnih pogojev je prostovoljno, vendar mora stranka ustvariti naročilo.       

13.8 Veljavnost splošnih pogojev poslovanja. Ti splošni pogoji veljajo od 2. septembra 2022 in razveljavljajo prejšnje pogoje.